Закон «Про страхування»

31 Березня 2016г.

verhovna rada ukraina

Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про страхування»

Законопроектом пропонується визначити загальні правові засади здійснення страхування (перестрахування), провадження посередницької діяльності в страхуванні, особливості державного регулювання і нагляду у цій сфері.

Нова редакція Закону України «Про страхування» враховує базові рекомендації Директиви 2009/138 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року «Про початок і веденні діяльності в сфері страхування і перестрахування включаючи платоспроможність II».

Проектом пропонується забезпечити рішення наступних проблем:

Реєстрація страховиків виключно у формі акціонерного товариства і введення нового порядку їх реєстрації;

Визначення класифікації галузей і видів страхування відповідно до рекомендації Першої Директиви 73/239 / ЄЕС;

Створення інституту професійних перестраховиків та виділення у зв’язку з цим перестрахування окремо серед інших видів страхування, для здійснення якого необхідно отримати ліцензію;

Встановлення порядку розкриття інформації страховиками для забезпечення надійного захисту страхувальників та введення пруденційного нагляду за страховою діяльністю;

Встановлення вимог платоспроможності, які враховують якість активів страховика, його системи управління та розкриття інформації;

Визначення умов доступу до діяльності на території України страховиками-нерезидентами;

Надання дозволу на здійснення транскордонного страхування у випадках, встановлених законодавством України;

Встановлення вимог до власників істотної участі та порядку набуття істотної участі у страховика;

Встановлення вимог до системи корпоративного управління страховика;

Визначення порядку регулювання посередницької діяльності на території України відповідно до законодавства ЄС;

Визначення правового статусу актуаріїв, аудиторів в сфері страхування;

Надання можливості введення інституту саморегулювання для страховиків тощо.

Відповідний проект закону зареєстрований під №1797-1.